Студија: „Дезинформациите и информациската дисторзија во Северна Македонија“

Граѓанската асоцијација МОСТ ја објави студијата „Дезинформациите и информациската дисторзија во Северна Македонија“. Студијата ги анализира главните трендови во дезинформациите, пропагандата и информациската дисторзија во Северна Македонија во 2020 година и претставува прва студија од ваков тип објавена во рамките на проектот. Главните случаи презентирани во студијата се однесуваат на дезинформативните наративи за КОВИД-19 и евроатлантските интеграции на Република Северна Македонија.

Студијата е финансирана од Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија.

Студијата може да ја погледнете на следниот линк.

Ова е архива на старата F2N2. Новата верзија е достапна на: f2n2.mk

Share via
Copy link
Powered by Social Snap