Категорија

ДЕЗИНФОРМАЦИЈА

Оваа секција содржи краток опис на дезинформацијата која е објавена во медиумите, на социјалните медиуми, или од некој друг извор. Составена е од две кратки секции: Опис на дезинформацијата и Разобличување на дезинформацијата.  

Дезинформациите имаат различни форми и содржат лажни информации за кои авторите се свесни, кои се споделуваат со цел да предизвикаат забуна, манипулација или погрешно толкување. Дезинформацијата може да биде составена од целосно креирана лажна информација, или може да биде мешавина од креирана информација и делумно вистинита информација, злоупотреба на изворите на информација, како и неосновани тврдења од официјални извори. 

Ова е архива на старата F2N2. Новата верзија е достапна на: f2n2.mk

Copy link
Powered by Social Snap