Kategori

DEZINFORMATA

Përshkrim të shkurtër të dezinformatave të cilat i publikojnë mediat, rrjetet sociale ose burime të tjera. Përbëhet nga dy pjesë të shkurtra kryesore: Përshkimi i dezinformatës dhe demaskim i dezinformatës. Dezinformata mund të paraqitet në forma të ndryshme, duke filluar nga lajmet e rrejshme, spinimi/shtrembërimi i fakteve, clickbait, gjuha e urrejtjes, teoria e konspiracionit dhe kombinim të të lartëpërmendurave.

Ова е архива на старата F2N2. Новата верзија е достапна на: f2n2.mk

Copy link
Powered by Social Snap