Çfarë të dhëna personale mbledhim dhe pse i mbledhim

Format e abonimit

Nëse ju paraqisni formë abonimi në portalin tonë, Ju do të zgjidhni për ne të ruhet emri Juaj, email adresa dhe informacione të tjera relevante.
Këto abonime përdoren që të Ju njoftojnë për përmbajtjet, risitë dhe çështje të tjera lidhur me programin.
Ju mund të zgjidhni të abonoheni ose të ç’abonoheni në çdo kohë në të ardhmen duke e klikuar linkun në fund të çdo e-maili.

Cookies

Ne përdorim cookies që t’i parandalojmë përdoruesit t’i shohin të njejtat lajmërime në mënyrë të përsëritur duke u munduar që t’a bëjmë përvojën tuaj më të këndshme, ndërsa përsëri të ofrohen mesazhe të ndjeshme në kohë.

Analitika

Sa kohë i mbajmë të dhënat Tuaja

Informacionet e abonuesit ruhen në bazën lokale të të dhënave për një kohë të pacaktuar për qëllime të ndjekjes analitike dhe për eksportim të mëtutjeshëm .
Të dhënat do të eksportohen ose do të largohen varësisht nga kërkesa e përdoruesit përmes opcioneve ekzistuese Exporter ose Eraser, ose duke dërguar email në: [email protected].
Nëse bëhet sinkronizim i të dhënave me shërbim të palës së tretë (për shembull Mailchimp) të dhënat mbahen deri sa të ç’regjistrohet ose fshihet.

Ku I dërgojmë të dhënat tuaja

Popup Maker nuk përdor asnjë informacion të përdoruesit jashta këtij portali.
Nëse i keni zgjeruar format e abonimit tonë për të dërguar të dhëna në një shërbim të palës së tretë siç është Mailchimp, informacionet e përdoruesve mund të kalohen në këto shërbime të jashtme. Këto shërbime mund të gjenden jashtë vendit.

Gjenerale

F2N2 rezervon të drejtën për të ndryshuar këto kushte në çdo kohë dhe pa paralajmërim paraprak në vetë portalin. Ju lutemi, të informoheni rregullisht për ndryshimet e bëra nga F2N2 duke e vizituar këtë sekcion të portalit.