SERIAL EDUKATIV: SI TË DALLOSH LAJM TË FABRIKUAR Mësim nr: 13 EDHE SATIRA MUND TË BËHET LAJM I RREMË

Satira është e njohur si mënyrë humoristike për paraqitje të fenomeneve të caktuara, eventeve ose personave.

Mund të paraqitet në më shumë forma:

  • Audio formë
  • Video formë
  • Formë të shkruar

Lajmet satiriki gjeneralisht bazohen në lajme të cilat janë të imagjinuara, pa marrë parasysh për cilën formë të satirës bëhet fjalë. Në thelb, te lajmet satirike theksohet se bëhet fjalë për përmbajtje humoristike, e cila nuk është e vërtetë. Ato nuk paraqesin manipulim, deri në momentin kur transmetohen pa theksuar se bëhet fjalë për satirë, që mund të ndikojë në perceptimin e tyre në publik.

Në situata të caktuara, autori i lajmit satirik, ndoshta i ka respektuar regullat për publikimin e lajmit, mirëpo problemi paraqitet kur dikush transmeton lajmin, pa theksuar se bëhet fjalë për lajm të imagjinuar ose satirik.

Ky ishte një nga lajmet satirike, i cili pati sukses të tërheqë një pjesë të mediave.

Leave a Reply

Ова е архива на старата F2N2. Новата верзија е достапна на: f2n2.mk

Share via
Copy link
Powered by Social Snap