‘PROTESTA ‘ANTI-KORONA NË ZAGREB: MAFIA PAGUAN PËR TË SHKRUAR VDEKJEN NGA KORONA

Tags: Coronavirus
By Nëntor 11, 2020 Corona, Retrieved, SEECheck

Në mediat sociale në rajon edhe në Maqedoninë e Veriut, u publikua lajm për ”anti-korona” prostetat në Zagreb ku u prezantuan dezinformata në lidhje me pandeminë.

Partneri ynë nga Kroacia ka demaskuar pretendimet në lidhje me korona virusin. Më shumë në linkun në vijim: https://faktograf.hr.

Ова е архива на старата F2N2. Новата верзија е достапна на: f2n2.mk

Share via
Copy link
Powered by Social Snap